środa, 24 kwietnia, 2024

Artykuły naszych Czytelników

Poprawienie taryfy za wodę – odwołanie od negatywnej decyzji

Obecnie trwa nabór wniosków zawierających nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków, które składane są przez władze samorządowe oraz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Nowe ustalone taryfy wodno ściekowe obowiązywać będą mieszkańców kraju przez kolejne 3 lata. Wnioski te rozpatrywane są przez Wody Polskie poprawiona taryfa musi natomiast spełniać postawione przez tę instytucję wymogi. Wiele złożonych wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie i odrzuconych głównie ze względu na to, że zawierały one zawyżone koszty. Konieczne jest więc poprawienie taryfy za wodę oraz poprawienie taryfy za ścieki. Decyzja odmowna nie jest bowiem ostateczna i na instytucjach zajmujących się gospodarką wodno-ściekową ciąży obowiązek poprawienia projektu taryfy. Nowo ustalona taryfa za ścieki korekta wcześniejszego wniosku musi zostać złożona w ciągu trzydziestu od dnia otrzymania odmowy. Nowy wniosek o zatwierdzenie taryfy musi posiadać wprowadzone poprawki zgodne z zaleceniami Wód Polskich. Konieczne jest więc ponowne przeprowadzenie wnikliwej analizy i zawarcie jej w przedkładanym na nowo wniosku. Musi w nim zawarte zostać także szczegółowe uzasadnienie decyzji, dlaczego taryfa za wodę 2021 powinna być na danym poziomie.